Garantinis aptarnavimas

Jei prekė sugedo, jos garantinis aptarnavimas bus vykdomas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą bei kitus Pirkėją saugančius LR teisės aktus.

 

Prekės (priklausomai nuo gamintojo ir prekės kategorijos) garantiniam aptarnavimui yra priimamos:

 • Gamintojų įgaliotuose techniniuose centruose
  pristatykite sugedusias prekes nurodytais adresais arba pasinaudokite techninių centrų siūloma kurjerių pagalba*;
 • www.terapro.lt servise
  pristatykite sugedusias prekes kurjerių pagalba*.

(*kurjerių pagalba – mokama paslauga, išskyrus tuos atvejus, kai pats Gamintojo įgaliotas techninis centras apmoka kliento išlaidas (platesnė informacija pateikiama Gamintojų įgaliotų techninių centrų interneto puslapiuose).

 

DĖMESIO: Pristatant prekes garantiniam aptarnavimui, būtina pateikti prekės pirkimą įrodantį dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą) ir/arba garantinį taloną.

 

Garantinis talonas pateikiamas elektronine forma ir išsiunčiamas kliento el. paštu vykdant patvirtintą užsakymą. Pateikiame garantinio talono sąlygas su kuriomis turėsite sutikti ir besąlygiškai jų laikytis:

GARANTIJOS SĄLYGOS

 1. Natūraliai susidėvintiems, aušintuvų ventiliatoriams, baterijoms ir akumuliatoriams, įkrovikliams bei kartu komplektuojamiems aksesuarams taikomas  12 mėnesių garantijos terminas.
 2. Pardavėjas negarantuoja, kad įrenginio darbas neturės klaidų ir trukdžių, neneša atsakomybės už pažeidimus, kurie atsirado vartotojui nesilaikant įrenginio gamintojo ar pardavėjo nurodymų ir rekomendacijų.
 3. Garantija nėra taikoma programinei įrangai, eksploatacinėms medžiagoms ir nesuteikiama jei:
  • įrenginys buvo naudojamas neteisingai, ne pagal tiesioginę paskirtį, buvo viršyti gamintojo leistini įrenginio apkrovimai (resursai, nominalai) ar darbo režimai buvo neleistinai spartinami;
  • gedimas ar defektas atsirado dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės, gamtos reiškinių ar nenugalimos jėgos aplinkybių;
  • gedimas atsirado Pirkėjui naudojant eksploatacines medžiagas ar prekės dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos naudoti prekės gamintojo;
  • įrenginys yra mechaniškai, termiškai, chemiškai ar kitaip pažeistas;
  • gedimas atsirado dėl užteršimo, kai į įrenginio vidų pateko dulkių, pašalinių daiktų, medžiagų, skysčių, vabzdžių ar pan.;
  • pažeisti, sunaikinti ar pakeisti ant įrenginių esantys modelio, serijos numerio, garantiniai ir kiti lipdukai ar ženklinimai;
  • įrenginys buvo jungiamas į techniškai netvarkingus ar neįžemintus elektros ir kitus tinklus arba gedimas atsirado dėl per aukštos elektros įtampos ar jos šuolių, staigaus įtampos kritimo, dingimo (dėl Pirkėjo kaltės ar nesant jo kaltės);
  • keli įrenginiai buvo sujungiami tarpusavyje nesilaikant įrenginių sujungimo taisyklių;
  • gedimas atsirado dėl netinkamo įrangos naudojimo ar dėl kito gedimo (naudojant jau sugedusį įrenginį);
  • jei gedimas atsirado dėl virusų ar kitų kenkėjiškų programų ar programinės įrangos gedimo;
  • savarankiškai (ne Pardavėjo ar Gamintojo įgaliotame techniniame centre) atliktas bet koks įrenginio remontas, diagnostika ar modifikavimas, o taip pat yra bandymo atidaryti įrenginį požymių ir pan.
 4. Negyvų taškų (dead pixel) buvimas monitorių, nešiojamųjų kompiuterių ir kitų įrenginių LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku, jei taškų skaičius neviršija įrenginio gamintojo nustatytų negyvų taškų normų.
 5. Pardavėjas neneša atsakomybės už duomenų, esančių įrenginio laikmenose, pažeidimą ir praradimą bei už visą esančią informaciją ir jos legalumą. Prieš perduodant įrenginį aptarnavimui, būtina padaryti visų duomenų kopijas ir pašalinti visą konfidencialią informaciją iš įrenginio laikmenų, nes visi įrenginyje esantys duomenys, aptarnavimo metu gali būti prarasti.
 6. Pirkėjas privalo saugoti Garantinį taloną, PVM sąskaitą faktūrą ir visus prekes lydinčius dokumentus (originalius prekių gamintojų garantinius talonus, instrukcijas, atskirų įrenginių aprašymo knygutes ir t.t.).
 7. Natūralus prekės susidėvėjimas jos naudojimo metu ar dėl to įvykęs jos išvaizdos, savybių pasikeitimas nelaikomas prekės gedimu ar kokybės trūkumu.
 8. Atsiradus įrenginio gedimui, maksimalią pardavėjo atsakomybę nustato gamintojo garantijos ribojama remonto ar keičiamų įrenginio komponentų vertė (dėl kurių atsirado gedimas).
 9. Pardavėjas neneša atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl įrangos gedimų, įskaitant prarastą pelną, laiką ar netyčinius šalutinius nuostolius.
 10. Garantijos terminas nustato laiko tarpą nuo įrenginio pirkimo momento, kuomet įrenginyje atsirandantys gedimai bus pašalinti gamintojo ar jo autorizuotų atstovų sąskaita šios garantijos sąlygomis. Garantijos terminas ir pirkimo data nurodomi įrenginio garantiniame talone.
 11. Garantinis aptarnavimas atliekamas tik nepasibaigus gamintojo garantijos terminui perduodant įrangą gamintojui ar jo atstovui. Gamintojo ar jo atstovų įgalioti techniniai centrai (GĮTC) nurodyti internetiniu adresu:  https://www.terapro.lt/info/garantinis-aptarnavimas.
 12. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už bet kurią žalą - tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę arba išplaukiančią kaip nuostoliai, įskaitant ekonominius ir materialinius nuostolius, pelno, pajamų, informacinių duomenų praradimą, kada jie susiję su Pardavėjo parduotų prekių pažeidimais arba negalėjimu prekių eksploatuoti.
 13. Ši garantija suteikia Pirkėjui papildomų teisių. Standartinės vartotojo teisės reguliuojamos LR teisės aktais.
 14. Pirkėjas sutikęs su Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis įsipareigoja laikytis ir Garantinio talono sąlygų.

 

Pristatydami sugedusią prekę į Gamintojo įgaliotą techninį centrą, sutaupysite nuo 5 iki 10 darbo dienų (www.terapro.lt servisas prekes į gamintojų įgaliotus techninius centrus pristato ir pasiima tik kartą per dvi savaites). Jei, visgi, prekę, kuri turi būti pristatoma į Gamintojo įgaliotą techninį centrą, pasirinksite pristatyti į www.terapro.lt servisą kurjerio pagalba, bus taikomas papildomas prekės transportavimo mokestis.

 

Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per šiuos terminus:

 • per 14-20 darbo dienų nuo prekės perdavimo Gamintojo įgaliotam techniniam centrui arba www.terapro.lt servisui;
 • per 45 darbo dienas nuo prekės perdavimo Gamintojo įgaliotam techniniam centrui arba www.terapro.lt servisui, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio, arba jei gamintojo įgaliotas techninis centras yra už Lietuvos ribų.

 

Pasirinkite savo prekės kategoriją ir gamintoją, kad sužinotumėte kur pristatyti prekę garantiniam aptarnavimui:

# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į gamintoją Getac - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Mobiliųjų telefonų techninis centras, UAB (MTTC) - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į gamintoją LG - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# ATEA, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Orgsis, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# ATEA, UAB - (KONTAKTAI)
Informacija ruošiama!!!
# Universalios valdymo sistemos, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# ATEA, UAB - (KONTAKTAI)
Informacija ruošiama!!!
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servisa ICT, UAB - (KONTAKTAI)
# Emtoservis, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# AG Service, UAB - (KONTAKTAI)
# AG Service, UAB - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Servicenet, UAB - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Orgsis, UAB - (KONTAKTAI)
# Fujifilm Lietuva, UAB - (KONTAKTAI)
# AG Service, UAB - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į gamintoją Eaton - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# iDeal LT, UAB - (KONTAKTAI)
# Mobiliųjų telefonų techninis centras, UAB (MTTC) - (KONTAKTAI)
# LMT Retail & Logistics SIA Lietuvos filialas (TSC Lietuva) - (KONTAKTAI)
# Mobiliųjų telefonų techninis centras, UAB (MTTC) - (KONTAKTAI)
# Mobiliųjų telefonų techninis centras, UAB (MTTC) - (KONTAKTAI)
# LMT Retail & Logistics SIA Lietuvos filialas (TSC Lietuva) - (KONTAKTAI)
# Mobiliųjų telefonų techninis centras, UAB (MTTC) - (KONTAKTAI)
# Mobiliųjų telefonų techninis centras, UAB (MTTC) - (KONTAKTAI)
# LMT Retail & Logistics SIA Lietuvos filialas (TSC Lietuva) - (KONTAKTAI)
# Mobiliųjų telefonų techninis centras, UAB (MTTC) - (KONTAKTAI)
# LMT Retail & Logistics SIA Lietuvos filialas (TSC Lietuva) - (KONTAKTAI)
# Mobiliųjų telefonų techninis centras, UAB (MTTC) - (KONTAKTAI)
# LMT Retail & Logistics SIA Lietuvos filialas (TSC Lietuva) - (KONTAKTAI)
# Mobiliųjų telefonų techninis centras, UAB (MTTC) - (KONTAKTAI)
# Mobiliųjų telefonų techninis centras, UAB (MTTC) - (KONTAKTAI)
# Mobiliųjų telefonų techninis centras, UAB (MTTC) - (KONTAKTAI)
# LMT Retail & Logistics SIA Lietuvos filialas (TSC Lietuva) - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į gamintoją Axis - (KONTAKTAI)
# Kreiptis į pardavėją Tera Pro - (KONTAKTAI)

 

Parduodamos prekės gamintojo garantijos terminas yra nurodytas tos prekės puslapyje bei garantiniame talone.

 

Meniu

Dalintis

Nustatymai

Susikurkite paskyrą, kad išsaugotumėte mėgstamus elementus.

Prisijungti

Susikurkite paskyrą, kad pasinaudotumėte pageidavimų sąrašais.

Prisijungti