Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

Šios taisyklės yra laikomos sutartimi tarp MB "Kompiuteriai visiems" (įmonės kodas 304286484, PVM mokėtojo kodas LT100011351410, adresas korespondencijai – Draugystės g. 45, Lukšiai, LT-71182, Šakių r. sav., Lietuva, el. pašto adresas – info@terapro.lt) (toliau taisyklėse įvardijamas kaip Pardavėjas) ir Pirkėjo, fizinio ar juridinio asmens perkančio internetinėje parduotuvėje "www.terapro.lt".

 

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Prekių pirkimo–pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę, apsaugą ir tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Taisyklių keitimas, taisymas ar papildymas pranešamas internetinės parduotuvės "Prekių pirkimo–pardavimo taisyklės" puslapyje paskelbiant atnaujinimo datą.

1.3. Pirkti internetinėje parduotuvėje teisę turi:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo ir apmokėjimo būdus ir susipažinęs su Prekių pirkimo–pardavimo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą" ir gauna į pirkimo metu nurodytą el. paštą užsakymą patvirtinantį laišką.

1.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su internetinės parduotuvės Taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

 

2. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas.

2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali registruodamasis arba nesiregistruodamas internetinės parduotuvės svetainėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo ir mokėtojo adresus, telefono numerį ir elektroninį pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje tikslu. Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami Administratoriaus ir jo partnerių, kurie susiję su užsakymų vykdymu.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo internetinėje parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas internetinėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6. Pirkėjo pateikti duomenys nebus naudojami rinkodaros tikslais išskyrus tuos atvejus kurie paminėti 10. skyriuje "Rinkodara ir informacija".

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo–pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas jam apie tai raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus arba pažeidus bent vieną šių taisyklių 8. "Prekių grąžinimas ir keitimas" skyriaus punktą. Tikslią informaciją, apie galimybę grąžinti, Pirkėjai gali rasti internetinės parduotuvės puslapyje "Prekių grąžinimas" ir šių taisyklių 8. "Prekių grąžinimas ir keitimas" skyriuje.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo naudojama, sugadinta ar kitaip nepasikeitė jos prekinė išvaizda, buvo pastebėtas gamyklinis brokas, atvyko ne ta prekė pagal užsakymą ar prekės aprašymas internetinėje parduotuvėje buvo klaidinantis.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti kainą, kuri galiojo užsakymo metu.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją internetinės parduotuvės puslapyje "Susisiekite su mumis" arba pranešdami el. paštu, nurodytu adresu "Apie mus (Kontaktai)" puslapyje.

3.7. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve, sutinka su šiomis Prekių pirkimo–pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu arba nedelsiant informuoti Pirkėją apie atsiradusius nesklandumus, kurie susiję su tolimesniu Pirkėjo užsakymo vykdymu.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, sąskaitos.

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę (išskyrus atvejus dėl techninių kliūčių ir nuo Pardavėjo nepriklausančių veiksnių).

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą" ir gauna Pardavėjo patvirtinimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

5.3. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

5.4. Pirkėjas atsiskaityti gali užsakymo metu galiojančiais atsiskaitymo būdais (žiūrėti internetinės parduotuvės puslapį "Atsiskaitymo būdai").

5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant (išskyrus, kai atsiskaitymo būdas pasirenkamas grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele per kurjerį). Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas (išskyrus, kai atsiskaitymo būdas pasirenkamas grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele per kurjerį).

5.6. Pardavėjas, iš Pirkėjo negavęs apmokėjimo už užsakymą per 5 darbo dienas, turi teisę atšaukti užsakymą (išskyrus, kai atsiskaitymo būdas pasirenkamas grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele per kurjerį).

5.7. Pirkėjui pasirenkant atsiskaitymo būdą grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele per kurjerį užsakymas pradedamas vykdyti iš karto po užsakymo patvirtinimo.

5.8. Pardavėjas visiems užsakymams išrašo PVM sąskaitas faktūras.

 

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Visas, dėl klaidingai pateikto adreso, atsiradusias papildomas siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.2. Pirkėjas (arba siuntos Gavėjas – toliau tiesiog Pirkėjas) įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (atstovą(-us) galite rasti internetinės parduotuvės puslapyje "Prekių pristatymas").

6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių pristatymo būduose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

6.8. Užsakyme esant kelioms prekėms su skirtingais pristatymo terminais, visos to užsakymo prekės pristatomos, pagal ilgiausiai užtrunkantį prekės pristatymo terminą.

6.9. Siuntimo sąlygos per DPD kurjerį:

6.9.1. Siuntos, adresuotos asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą, bendrabutį, karo tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatomos administracijai arba jos įgaliotiems asmenims.

6.9.2. Kurjeris įteikia Gavėjui pristatytą siuntą asmeniškai pasirašytinai, prieš tai patikrinęs siuntos Gavėjo fizinio asmens tapatybę. Gavėjo asmens tapatybė bei duomenys nustatomi pagal Kurjeriui pateiktą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą). Gavėjas priima Kurjerio perduodamą siuntą per laiką, kuris leidžia išvengti nepagrįsto transporto priemonės užlaikymo.

6.9.3. Priimantis siuntą asmuo privalo nurodyti savo vardą, pavardę, bei pasirašyti duomenų kaupiklyje (popieriniame pristatymo patvirtinime - taip pat įrašyti siuntos pristatymo datą, laiką ir pasirašyti).

6.9.4. Siunta laikoma pristatyta ir pasirašytinai pateikta nurodytam Gavėjui bei papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame siuntos pristatymo patvirtinime, atliktos, kai Gavėjas ar jo atstovas priėmė siuntą ir patvirtino tai savo parašu.

6.9.5. Gavėjas siuntos priėmimo metu, dalyvaujant Kurjeriui, privalo apžiūrėti siuntos pakuotes. Pastebėjęs siuntos pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi tai pažymėti siuntos pristatymo patvirtinime bei kartu su Kurjeriu užpildyti Kurjerio pateiktą Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą.

6.9.6. Gavėjui atsisakius priimti siuntą arba nurodytu adresu neradus Gavėjo, siunta grąžinama Siuntėjo adresu. Pakartotinas siuntimas apmokamas Pirkėjo sąskaita. O atsisakius siuntos grąžinimas netaikomas siuntimo išlaidoms.

6.9.7. Tikslesnė informacija, kainos ir terminai, apie siuntos pristatymą, pateikiama internetinės parduotuvės puslapyje "Prekių pristatymas".

 

7. Prekių kokybė ir garantijos.

7.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi aprašyme. Visos siūlomos prekės yra naujos ir nenaudotos.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Prekėms suteikiama garantija nurodoma prekės puslapyje bei garantiniame talone. Garantinis laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai klientui išrašoma PVM sąskaita faktūra. PVM sąskaita faktūra (kartu su garantiniu talonu) yra traktuojama kaip garantinis dokumentas.

7.4. Pirkėjas sutikęs su šiomis taisyklėmis įsipareigoja laikytis ir garantinio talono sąlygų.

7.5. Garantinio aptarnavimo procedūros pateikiamos internetinės parduotuvės puslapyje "Garantinis aptarnavimas".

7.6. Garantinio aptarnavimo sąlygos:

7.6.1. Garantinis remontas atliekamas Pardavėjo garantinio remonto (serviso) skyriuje arba Gamintojo įgaliotame techniniame centre (GĮTC). Pirkėjas prekę remontui pristato ir pasiima savo jėgomis ir lėšomis, išskyrus atvejus, numatytus LR teisės aktuose. Tuo atveju, jei prekės garantinį aptarnavimą atlieka GĮTC, o įrenginys pristatomas Pardavėjo serviso skyriui, Pardavėjas atlieka tarpininkavimo paslaugą, taikant nustatytą mokestį (transportavimo, administravimo). GĮTC išrašytas sąskaitas už negarantines paslaugas apmoka Pirkėjas.

7.6.2. Garantinis remontas atliekamas tik Pirkėjui pateikus:

7.6.2.1. prekės pirkimo dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą),

7.6.2.2. tinkamai užpildytą Pardavėjo prekės garantinį taloną arba tinkamai užpildytus originalius prekių gamintojų garantinius talonus.

7.6.3. Pateikiant įrenginį garantiniam aptarnavimui privaloma pateikti ir visus kartu komplektuojamus priedus (pvz. baterijas, įkroviklius, prekės komplekte buvusius laidus).

7.6.4. Į komplektaciją neįeinančius priedus (atminties korteles, dėkliukus ar pan.) privaloma išimti prieš pateikiant įrenginį aptarnavimui, už šių priedų saugumą Pardavėjas ar GĮTC neatsako.

7.6.5. Pakeitus nesuremontuojamą įrenginį ar jo sudedamąją dalį kita ar analogiška, pakeistai daliai nėra suteikiamas naujas garantijos terminas – taikoma tęstinė garantija, kokia buvo nustatyta garantiniam remontui pateiktam įrenginiui ar jo sudedamajai daliai.

7.6.6. Natūraliai susidėvintiems, aušintuvų ventiliatoriams, baterijoms ir akumuliatoriams, įkrovikliams bei kartu komplektuojamiems aksesuarams taikomas trumpesnis nei pagrindiniam įrenginiui garantijos terminas, kuris nurodomas prekės aprašyme ir garantiniame talone. Tuo atveju, jei toks terminas atskirai nenurodytas, Pardavėjo (gamintojo) garantija aukščiau nurodytiems įrenginiams nėra taikoma, trūkumai šalinami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

7.7. Garantinio remonto atlikimo tvarka ir terminai:

7.7.1. Prekę garantiniam remontui Pirkėjas turi pateikti gamintojo arba analogiškame saugų transportavimą užtikrinančiame įpakavime, su pirkimo metu gautais dokumentais, tvarkyklėmis, kartu komplektuojamais kabeliais, laidais, baterijomis, programine įranga ir kitais priedais.

7.7.2. Pateikdamas prekę Pirkėjas turi konkrečiai ir aiškiai nurodyti pastebėtą gedimą, trūkumą ar kitą priežastį, dėl ko prekė pateikiama remontui.

7.7.3. Priimant prekę remontui, atliekama preliminari prekės apžiūra. Jos metu vizualiai ar kitaip pastebėti ženklūs prekės pažeidimai užfiksuojami įrenginio priėmimo remontui pažymoje arba atskirame akte. Pateikus prekę ar jos dalį detaliai apžiūrai, gali būti nustatyti preliminarios apžiūros metu nenustatyti sunkiai pastebimi ar paslėpti prekės pažeidimai.

7.7.4. Jei Prekės gedimų nenustatyta, užfiksuota Pirkėjo neatitiktis nelaikoma gedimu ar broku, esantis gedimas įvykęs ne dėl gamintojo kaltės arba garantinio talono sąlygose nurodytais negarantiniais atvejais, su gedimo nustatymu susijusias išlaidas (diagnostikos, transportavimo, GĮTC išrašytos sąskaitos ir t.t.) padengia Pirkėjas. Prekė Pirkėjui grąžinama tik po pilno minėtų išlaidų apmokėjimo.

7.7.5. Jei prekės ar jos dalies gedimas pripažįstamas garantiniu, GĮTC ar Pardavėjas prekę ar jos dalį suremontuoja (nesant galimybei suremontuoti – pakeičia kita identiška ar analogiška) per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prekės pateikimo. Atskirais atvejais, kuomet reikiamų detalių neįmanoma gauti iš karto dėl nuo GĮTC ar Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių arba kai GĮTC yra už Lietuvos ribų, garantinio remonto trukmė gali būti pratęsta iki 45 (keturiasdešimt penkių) darbo dienų.

7.7.6. Jei minėtų garantinių įsipareigojimų GĮTC ar Pardavėjas įvykdyti negali, Prekių pirkimo–pardavimo sutartis, kuria buvo įsigyta prekė, turi būti nutraukiama ir per 14 dienų Pirkėjui turi būti grąžinti už prekę sumokėti pinigai.

7.7.7. Prekės atsiėmimo metu iš GĮTC, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto įrenginio komplektacija. Vėliau pretenzijos dėl trūkstamų komplektacijos dalių nepriimamos. Be dokumento (prekės priėmimo–perdavimo akto) prekė negrąžinama. Pametus aktą, privaloma turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7.7.8. Prekės atsiėmimas iš Pardavėjo serviso skyriaus vyksta kurjerių pagalba. Jeigu prekė buvo tvarkoma Pardavėjo servise, už kurjerio paslaugas moka Pardavėjas. Jeigu prekė buvo tvarkoma GĮTC, bet prekė buvo pristatyta į Pardavėjo servisą, kaip tarpininką, už kurjerio paslaugas moka Pirkėjas. Gavus prekę iš kurjerio, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui pateikto įrenginio komplektacija. Jei yra trūkstamų komplektacijos dalių, praneškite Pardavėjui per 3 (tris) darbo dienas. Vėliau pretenzijos dėl trūkstamų komplektacijos dalių nepriimamos. Pardavėjas prekę grąžiną iš anksto nurodytu adresu, jeigu jo nėra, grąžina tuo pačiu adresu, kokiu buvo pristatytas pirmą kartą (PVM sąskaitoje faktūroje nurodytu pristatymo adresu).

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Parduotos tinkamos ir netinkamos kokybės prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą (išskyrus, kai atsiskaitymo būdas pasirenkamas grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele per kurjerį. Tokiu atveju pinigai pervedami į prašyme nurodytą banko sąskaitą).

8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, pateikdamas Pardavėjui prašymą (žiūrėti internetinės parduotuvės puslapyje "Prekių grąžinimas") ir laukti, kol Pardavėjas patvirtins prašymą. Jeigu dėl Pirkėjo kaltės prekės gavimo laikas pailgėjo (nurodė netinkama pristatymo adresą, nepriėmė siuntos, kai buvo pristatyta ir pan.), laikoma kad Pirkėjas siuntą gavo po ilgiausio pristatymo termino, kuris nurodomas užsakant prekes, nuo užsakymo pateikimo.

8.3. Pirkėjui grąžinant tinkamos kokybės prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje, nesuteptoje pakuotėje;

8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

8.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą).

8.4. Pirkėjas tinkamos kokybės grąžinamą prekę gali siųsti jam patogiu būdu, bet siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo tinkamos kokybės grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2 ir 8.3. punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Dėl Pirkėjo prekių atsiėmimo iš Pardavėjo tariamasi individualiai, bet siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.6. Tokiu atveju, kai tinkamos kokybės grąžinama prekė buvo priimta, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumą tik už prekę (pirminės pristatymo išlaidos nekompensuojamos).

8.7. Tinkamos kokybės grąžinama prekė priimama tik iš Pirkėjų, kaip fizinių asmenų. Iš Pirkėjų, kaip juridinių asmenų, tinkamos kokybės prekė grąžinama tik pagal susitarimą.

8.8. Grąžinant netinkamos kokybės prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8.9. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių vietoj netinkamos kokybės prekės, Pirkėjui grąžinama už prekes sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pirminį pristatymą. Pardavėjas įsipareigoja padengti ir grąžinimo patirtas išlaidas, jeigu Pirkėjas pateikia išlaidų įrodymą (pvz., išlaidų už siuntimą kvitą).

8.10. Kai Pardavėjas gauna grąžinamą siuntinį ir jį patvirtina kaip priimtą, turi teisę grąžinti pinigus arba pakeisti prekę kita per 14 (keturiolika) dienų nuo grąžinimo patvirtinimo.

 

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės puslapyje "Susisiekite su mumis" nurodytomis formomis arba nurodytais el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios Prekių pirkimo–pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Atnaujinta 2018-09-17

 

Meniu

Dalintis

Nustatymai

Susikurkite paskyrą, kad išsaugotumėte mėgstamus elementus.

Prisijungti

Susikurkite paskyrą, kad pasinaudotumėte pageidavimų sąrašais.

Prisijungti