Privatumo politika

Duomenų valdytojas ir svetainės "www.terapro.lt" operatorius yra MB "Kompiuteriai visiems" (įmonės kodas 304286484, adresas korespondencijai – Draugystės g. 45, Lukšiai, LT-71182, Šakių r. sav., Lietuva, el. pašto adresas – info@terapro.lt).

 

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja internetinės parduotuvės "www.terapro.lt" ir "www.terapro.lt" vartotojo (toliau – asmens, vartotojo) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir kiti teisės aktai.

1.3. Internetinėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad "www.terapro.lt" juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4. "www.terapro.lt" vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, kai:

1.4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis internetinės parduotuvės taisyklių (Privatumo politikos bei Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių);

1.4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

1.4.3.3. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia "www.terapro.lt" arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

1.4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

1.4.5. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.5. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus, savo interneto naršyklės nustatymų pagalba. Naudodamiesi mūsų internetinės parduotuvės paslaugomis Jūs sutinkate, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.

 

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas.

2.1. "www.terapro.lt" gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita internetinės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus (įskaitant būtinų duomenų perdavimą prekių pristatymo įmonei (kurjeriui) [vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris]);

2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.1.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.1.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

2.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.2. Registracijos ir/arba apsipirkimo internetinėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

2.3. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis "www.terapro.lt" įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.4. "www.terapro.lt" gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.5. Elektroninėje parduotuvėje "www.terapro.lt" pateikti asmens duomenys yra saugomi tol, kol elektroninė parduotuvė vykdo veiklą arba kol vartotojas nepareikalauja ištrinti savo asmens duomenų.

 

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

3.1. "www.terapro.lt" pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

3.1.1. tik šio dokumento 2.1 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;

3.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

4. Asmens duomenų pakeitimas, atnaujinimas ar ištrynimas.

4.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/arba atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, adresus skirtus sąskaitų faktūrų išrašymui bei prekių pristatymui.

4.2. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

4.2.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

4.2.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

4.3. "www.terapro.lt" gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo (pakeitimo, atnaujinimo ar ištrynimo), ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@terapro.lt arba internetinės parduotuvės "Susisiekite su mumis" puslapio formoje).

 

5. Privatumo politikos keitimas.

5.1. "www.terapro.lt" turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas internetinės parduotuvės "Privatumo politika" puslapyje paskelbiant atnaujinimo datą.

5.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės parduotuvės sistemoje.

5.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@terapro.lt arba internetinės parduotuvės "Susisiekite su mumis" puslapio formoje) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.

5.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

 

6. Baigiamosios nuostatos.

6.1 Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Atnaujinta 2018-09-17

 

Meniu

Dalintis

Nustatymai

Susikurkite paskyrą, kad išsaugotumėte mėgstamus elementus.

Prisijungti

Susikurkite paskyrą, kad pasinaudotumėte pageidavimų sąrašais.

Prisijungti